Audio- of voicerecorder of Zoom meeting? In dit artikel willen we het hebben wat het meest interessant is voor het uittypen van interviews: een interview via digitale weg zoals een Zoom meeting; of een interview welke life one-one wordt afgenomen. Waar we vooral belang moeten aan hechten wanneer we denken aan het uittypen of uitwerken…

Read More →