Plaatsbeschrijving laten opmaken Diest - Outspoken
4.8
Gebaseerd op 5 beoordelingen
powered by Google
P KellerP Keller
07:25 20 Apr 20
Smooth cooperation!Quick answer via email with quote and questions. Processing of audio files on time or even faster if requested. Well indicated in advance how long it would take me to have traffic jams. Recommended!
dennis hypotheekwinkeldennis hypotheekwinkel
13:02 06 Nov 19
Super service!
Bram de KleineBram de Kleine
12:54 14 Mar 18
Pleasant cooperation. Price quality good.
Peter VerbaarschotPeter Verbaarschot
13:49 07 Nov 17
We had to transcribe a number of English interviews with difficult grammar. But that worked out well! Satisfied about price / quality.
Fiona Vande VeldeFiona Vande Velde
08:31 14 Feb 17
Had very good contact with the company, transcripts were not evident but were submitted before the agreed date. Very satisfied!
P KellerP Keller
07:25 20 Apr 20
Vlotte samenwerking!Snelle antwoord via mail bij offerte en vragen. Verwerking van audiofiles op tijd of zelf sneller als gevraagd. Op voorhand goed aangegeven hoelang het zou duren dat ik files zou hebben. Aan te raden!
dennis hypotheekwinkeldennis hypotheekwinkel
13:02 06 Nov 19
Superservice!
Bram de KleineBram de Kleine
12:54 14 Mar 18
Prettige samenwerking. Prijs kwaliteit goed.
Peter VerbaarschotPeter Verbaarschot
13:49 07 Nov 17
We hadden een aantal Engelse interviews te transcriberen met moeilijke grammatica. Maar dat is helemaal goed gekomen! Tevreden over prijs/kwaliteit.
Fiona Vande VeldeFiona Vande Velde
08:31 14 Feb 17
Zeer goed contact gehad met het bedrijf, transcripties waren niet evident maar toch voor de afgesproken datum ingeleverd. Zeer tevreden!
js_loader
Trustpilot

Plaatsbeschrijving laten opmaken Diest

Een plaatsbeschrijving laten opstellen is nodig bij verschillende gebeurtenissen.

Plaatsbeschrijving laten opmaken: wat en wanneer?

1. Plaatsbeschrijving opmaken bij huur

Een plaatsbeschrijving laten opmaken door ons kantoor te Diest, is een document dat een verplichte bijlage vormt bij elk wettelijk huurcontract. Bij elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder mag u bijgevolg niet uit het oog verliezen deze vorm van akte op te maken. Een plaatsbeschrijving, in onze regio te Diest, wijkt niet af van een gelijkaardig verplicht document in de rest van België. In Vlaanderen is dit document verplicht in geval het verhuurde pand de hoofdverblijfplaats betreft. In Brussel en Wallonië is de beschrijving een verplichte bijlage voor alle verhuurde panden. Deze regio’s vereisen ook een beschrijving van studentenverblijven en tweede verblijfplaatsen. In de plaatsbeschrijving vindt u een volledige beschrijving van het verhuurde pand bij aanvang van de huurperiode en een dergelijk overzicht bij het einde van de huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder. Als bijlage gebruikt u foto’s ter illustratie van de daadwerkelijke toestand van het pand. Zo voorkomt u misverstanden en kunt u discussies ten gevolge hiervan vermijden. Een plaatsbeschrijving valt onder de Belgische Wetgeving. Zodoende moet dit document voldoen aan de regels zoals deze zijn terug te vinden in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Plaatsbeschrijving laten opmaken in Diest

2. Plaatsbeschrijving opmaken bij werken

Een plaatsbeschrijving (Diest) laat u opmaken aan het begin en aan het eind van de werken. Dit kan gaan over (ver)bouwingswerkingen, verbeteringen of bij nieuwbouw. Een dergelijk document heeft tot doel gebeurlijke geschillen te vermijden. U kunt het voorleggen aan buren of aan de lokale overheid. Zo kunnen de betrokken partijen nagaan of de plannen en/ of werken de plaatselijke regelgeving, de RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) en/ of de algemene bouwvoorschriften zoals deze opgenomen zijn in het Belgisch Burgerlijk Wetboek volgen. Bij geschillen kan een plaatsbeschrijving bij werken ook dienstdoen als juridisch bewijsmateriaal in de daartoe bevoegde rechtbanken. Een plaatsbeschrijving bij werken is echter geen verplicht document maar wordt door de meeste verzekeringen wel vereist. Wat ook logisch is. Indien er bouwschade is aan derde dan kan deze de schade aan u vorderen, tenzij u kan aantonen dat de schade reeds voor de bouwwerken aanwezig was. 

Dit is eveneens interessant wanneer er in uw straat werken worden uitgevoerd door de gemeente die van zodanig aard zijn, dat schade aan het gebouw kan voorkomen. Zo kan men aantonen dat de schade is opgetreden na de bouwwerken. 

3. Plaatsbeschrijving laten opmaken bij verkoop

In sommige gevallen is het raadzaam een plaatsbeschrijving te laten opmaken wanneer men een pand verkoopt. Zo kunnen kopers achteraf niet claimen dat er gebreken zijn waarvan men niet op de hoogte werd gesteld. 

Wat kost een plaatsbeschrijving rond Diest

Wilt u de plaatsbeschrijvingen door ons laten uitvoeren? Dat kan. Wij voeren plaatsbeschrijvingen uit in een straal van 20 km rond Diest. De kostprijs is afhankelijk van verschillende factoren: Type pand en het aantal kamers.

FAQ

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving (Diest)

De kosten voor een plaatsbeschrijving (Diest) zijn afhankelijk van een aantal factoren. U betaalt de kosten voor het opmaken van het document indien u en de tweede partij kiezen voor de tussenkomst van een professional. In het geval van bouwwerken gaat het over de landmeter – expert. Laat u de plaatsbeschrijving uitvoeren door ons kantoor, kijk dan naar onze prijzentabel.

Wie mag de plaatsbeschrijving opstellen?

De plaatsbeschrijving (Diest) in het kader van een huurcontract kan worden opgesteld door een notaris. Indien het een plaatsbeschrijving betreft die dienstig is voor verbouwingswerken, kunt u hiervoor een landmeter – expert, een architect of een aannemer aanstellen. Vele mensen verkiezen de tussenkomst van een dergelijke expert, maar in de praktijk zijn er ook andere mogelijkheden. U kan de plaatsbeschrijving ook door ons kantoor van Diest laten opstellen. Wij hanteren volgende prijzen (zie hieronder).

Kan ik zelf een plaatsbeschrijving opstellen?

Het is wettelijk toegelaten om zelf een plaatsbeschrijving op te stellen. Ook voor een plaatsbeschrijving (Diest) is dit het geval. Het maakt niet uit of het document in het kader van een huurcontract of dienstig is voor een verbouwing. Belangrijk is wel dat in de beide gevallen alle betrokken partijen aanwezig zijn en na het opstellen van het document voor akkoord tekenen. Alleen zo is de plaatsbeschrijving tegensprekelijk. Voor u en de tegenpartij aan het opstellen van het document beginnen, is het belangrijk dat u vooraf de structuur ervan hebt vastgelegd. Zo hebt u een checklist en kunt u ervoor zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien.

Registratie plaatsbeschrijving

Elke plaatsbeschrijving die uitgevoerd wordt bij het huurcontract, ook door ons kantoor in Diest, dient geregistreerd te worden bij het bevoegde registratiekantoor. Het adres van het dichtstbijzijnde kantoor vindt u online op kadaster.be. De registratie van een plaatsbeschrijving gebeurt in geval het over een huurcontract gaat door de huurder. Indien de plaatsbeschrijving (Diest) dienstig is voor bouwwerken, dan is registratie niet verplicht. 

Voorbeeld plaatsbeschrijving

Online vindt u diverse voorbeelden van mogelijke plaatsbeschrijvingen zoals deze kunnen opgesteld worden tussen verhuurder en huurder. Sommige van deze voorbeelden kunt u gratis gebruiken. Op andere documenten rust dan weer copyright. Hierna voegen wij ter illustratie een voorbeeld toe.

Kan ik de genomen foto’s bekomen?

Ja, u hebt de mogelijkheid om de in het kader van een plaatsbeschrijving genomen foto’s te verkrijgen. De kosten hiervoor bedragen € 30. De foto’s worden aangeleverd op een usb – stick of op een Cd-rom.

Ik ben een makelaar en zoek hulp bij het uitwerpen van de plaatsbeschrijvingen. Kan ik hiervoor bij jullie terecht?

Ja. Heeft u plaatsbeschrijvingen via audio-opnames gemaakt, dan kan u deze naar ons door sturen om ze te laten uitwerken. Meer informatie vindt u hierover op onze website: Uittypen van plaatsbeschrijvingen

Wie moet de plaatsbeschrijving tekenen?

De plaatsbeschrijving dient door zowel door de verhuurder als door de huurder ondertekent worden.

Wie betaalt een plaatsbeschrijving?

Volgens het burgerlijk wetboek staat in art. 1730 dat de aanvangsplaatsbeschrijving voor gemeenschappelijke rekening wordt opgesteld. Dit wil zeggen dat de kosten worden gedragen door beide partijen. Er is daarbij geen verschil of een expert de plaatsbeschrijving opmaakt of partijen dit zelf doen.

Welke plaatsbeschrijvingen laten opmaken door Outspoken?

Outspoken stelt plaatsbeschrijvingen op voor particulieren en kleine ondernemingen.

Verplichte opmaak van Plaatsbeschrijving

Bij wet is de opmaak van een plaatsbeschrijving verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730).

  1. “Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007> Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. § 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft. § 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.
  2. Art. 1731. <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. § 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.”

Back to Top