Trustpilot

Medische dossiers uittypen

Medische dossiers uittypen

Wanneer u besloten heeft om uw medische dossiers te laten uittypen door een derde partij, dient u rekening te houden met een aantal zaken. Er zijn wel degelijk verschillen tussen gewone Freelancers en echte transcriptiebedrijven die gespecialiseerd zijn in deze materie.
Aangezien men met patiëntengegevens werkt, is het absolute noodzaak dat de u de correcte output terug krijgt. Op basis daarvan worden namelijk besluiten genomen die een invloed hebben op de gezondheid van de patiënt. Verkeerde output kan leiden tot verkeerde diagnoses en dus ook incorrecte behandelingen.

Gespecialiseerde transcriptiebedrijven leveren u de juiste output, terwijl gewone freelancers u deze output niet kunnen geven of toch niet met zelfde standaard normen als gespecialiseerde bedrijven dat doen. Meestal voldoet het diploma niet om gespecialiseerde kennis over te dragen. Ze werken dan ook met budgetprijzen om concurrenten sneller af te zijn. Door te kiezen voor een gespecialiseerd transcriptiebedrijf, kiest u automatisch voor betere kwaliteit en klantenservice naar uw patiënten toe.

Het is belangrijk dat u een transcriptiebedrijf vindt dat zich flexibel kan opstellen naar uw wensen en workload. Sommige dossiers zijn belangrijker dan andere of wanneer u een spoedtranscript wilt, dan moet het bedrijf zich hieraan kunnen aanpassen in het belang van uw patiënt.

Ook zijn er periodes met hogere workload. Kies voor bedrijven die werken met meerdere werknemers zodat u de transcripten binnen de gestelde deadlines ontvangt.

Naast het transcript is het proeflezen bij medische transcriptie van enorm belang. Ook hier ziet u al het probleem. Enkel gespecialiseerde transcriptiebedrijven kunnen garant staan voor een perfecte uitwerking van uw opnames en hoogwaardige medische transcripten.

Om na te gaan of uw gekozen transcriptiebedrijf voldoet aan uw eisen, kan u een aanvraag indienen voor een proeftranscript. Indien deze service niet aangeboden wordt, laat u een opname door verschillende bedrijven uitwerken. Vergelijk de transcripten met elkaar op correctheid en kwaliteit. Het is een éénmalige investering waar u later geen spijt van krijgt, inclusief uw patiënt.

Posted on januari 30, 2015 in Uittypen

Share the Story

About the Author

Back to Top