Automatische transcriptiesoftware, werkt dat? - Outspoken
Trustpilot

Automatische transcriptiesoftware, werkt dat?

Automatische transcriptiesoftware is een vrij nieuwe ontwikkeling en is een systeem dat automatisch audiofiles kan omzetten in audiotranscripten. Maar wat is nu het addertje onder het gras?

Taal
Een eerste belangrijke beperking is waarschijnlijk de Nederlandse taal. Er is reeds een groot aanbod aan automatische transcriptiesoftware op de markt maar de meeste programma’s worden niet aangeboden voor Nederlandstalige klanten. Met andere woorden heeft het voor ons Belgen en Nederlanders al niet veel nut. Er zijn er

Dragon natural speaking - audio uittypen

Dragon natural speaking – audio uittypen

wel enkele zoals Nuance naturally speaking dragon die hiervan een goed voorbeeld is, maar deze is bijvoorbeeld vrij duur in aankoop. Daarnaast heeft het de beperking dat je de software enkel kan gebruiken voor perfecte kwaliteitsmonologen indien je iets of wat garant wil staan voor degelijke kwaliteit.

Error percentage
Het hoge foutenpercentage van automatische audiotranscriptie, limiteert het gebruik van deze tools. Indien we dan denken aan Medische transcriptie is het al niet aangeraden om deze software te gebruiken. Het gebruik ervan zorgt voor een verhoogde kost in het proeflezen van de uiteindelijke transcripten. Het foutenpercentage loopt op van 40 % tot 80 % variërend van het soort transcriptiesoftware dat je gebruikt. Met andere woorden, je kan je audiofiles best zelf uitwerken of het transcriberen doorverwijzen naar een gespecialiseerd bedrijf die je opnames snel en accuraat uitwerkt.

Welke fouten treden op?
Complexe algoritmes zorgen ervoor dat deze programma’s opnamen automatisch kunnen omzetten naar transcripten. Het probleem is dat uitzonderingen in de Nederlandse taal en grammaticaregels moeilijk in deze systemen in te bouwen zijn.
Denken we dan ook aan de beperkte woordenschat die in deze programma’s zijn ingebouwd. Indien we Juridische en Medische dictaten willen gaan uitwerken, kan dit dus problemen genereren.
Een ander probleem is dat transcriptieprogramma’s geen intonatie herkennen. Het invoeren van komma’s en punten is een groot probleem en deze moeten achteraf gecorrigeerd worden.

Posted on januari 30, 2015 in Uittypen

Share the Story

About the Author

Back to Top